Interviu cu membrul fracțiunii Partidului Socialiștilor în Consiliul municipal Cahul

- Sunteţi la al doilea mandat de Consilier, a mai rămas un an, ce impresii aveţi? Cu ce se deosebeşte mandatul actual faţă de precedentul?

- Bineînţeles este diferenţă între primul mandat în care eu am participat şi al doilea în practica mea, sunt aspecte pozitive şi în primul mandat şi în al doilea, sunt şi părţi negative. Unica senzaţie care doar se intensifică cu anii este că consiliul local, chir şi acum fiind municipiu, după cum există o expresie în rusă : „găteşte terci din topor” (варит кашу из топора), deoarece poţi să-ţi doreşti multe să schimbi, îmbunătăţeşti, modernizezi, însă orice schimbări spre bine necesită resurse mari, pe care consiliul nu le deţine, chiar şi astăzi când bugetul pe care noi îl aprobăm, diferă semnificativ faţă de suma precedentă pe care o aveam la dispoziţie, această sumă nu e suficientă pentru a face o revoluţie momentană, după cum se spune: Moscova nu s-a construit deodată.

- Care sunt aceste diferenţe pozitive şi negative?

- În cazul aspectelor pozitive şi a celor negative, în ambele cazuri acţionează aceeaşi indicatori, adică prin ce se deosebeşte consiliul precedent de actual, prin fragmentarea/dezbinarea componenţei sale, numărul mult mai mare a fracţiunilor prezentate în consiliu, contra a trei precedente, de asemenea nici o fracţiune nu deţine pachetul de control şi de aceea întrebările în care nu există interese personale a „oamenilor mari” cred că se hotărăsc mai corect. Latura negativă constă în aceeaşi, pentru că uneori e nevoie de coerenţa consiliului, iar consilierii nu pot ajunge rapid la un compromis, altfel spus viteza primirii deciziilor în un astfel de consiliul este mai mică datorită acestei dezbinări, însă calitatea primirii deciziilor în 80% din cazuri consider că e mai bună, deoarece văd asta.

- Fracţiunea PSRM iniţial era reprezentată de 6 persoane, acum membrii fracţiunii votează nu cum e primit  la „marele case” de pe arena politică: noi luăm o decizie şi votăm unanim această poziţie. Pe când acum, fiecare dintre membrii fracţiunii îşi exprimă propria opinie privind adoptarea deciziei, ce s-a întâmplat?

- Acestea sunt efectele legate de diferenţa dintre construirea oficiului partidului local şi reiting-ul partidului la nivel de ţară, când raiting-ul naţional depăşea cu mult acea stare de finalitate a oficiului local care a fost în Cahul, în primul rând. În al doilea rând, cea mai mare parte de consilieri în fracţiune nu deţineau experienţă anterioară în consiliu. Partidul nu a făcut nici o declaraţie oficială privind micşorarea numărului de membri. După părerea mea personală trebuia să facă ceea ce a făcut acum PCRM în Chişinău: au deformat fracţiunea. Numărul membrilor în fracţiune e diferit, în dependenţă de mandat, ceea ce spune despre sustenabilitatea morală a unor consilieri care lasă de dorit, care se manifestă prin incertitudine, în relaţiile de prietenie şi conlucrare între membrii consiliului. Când Partidul Socialiştilor a mers în alegeri, necătând la aceea că unora le era pe plac - altora nu, din membrii fracţiunii actuale a socialiştilor au fost înaintate aceste persoane, care avea dreptul să refuze în cazul în care aveau conflict sau careva dezacorduri cu organizaţia de partid, cu acea doctrină pe care o „propovăduieşte” de facto şi de iure, puteau refuza să meargă pe listele partidului. Aceasta nu s-a întâmplat, pe lângă toate acestea toţi au agitat pentru aceleaşi lucruri, au obţinut voturi şi au ajuns în consiliu şi aici unitatea a luat sfârşit.

- Eu întreb toţi consilierii cu care discut: cine conduce oraşul? Şi toţi au păreri diferite. Ce părere aveţi? Cine conduce cu oraşul? Fiindcă într-o societate normală sunt 14 persoane care iau asupra sa greutăţile şi responsabilităţile guvernării şi îşi asumă angajamentul să facă ceva, respectiv de la ei şi se cere. Pe cealaltă parte este opoziţia care stimulează spre realizări. La noi au trecut deja 3 ani şi nu e clar cine conduce cu oraşul.

- Tocmai această situaţie e legată de incertitudinea în acțiuni a unor consilieri. Primarul nu conduce cu oraşul, el execută deciziile aprobate de consiliu, dar cine formează deciziile consiliului acei şi conduc oraşul. În cazul de faţă nu este nici o putere politică concretă care ar administra cu oraşul, aceeaşi alianţă nedeclarată PCRM, PSRM şi Partidul Nostru, aparent ar avea majoritatea voturilor, însă în ciuda acestui fapt, dese ori această majoritate nu funcţionează. Aceasta uneori e rău, deoarece după cum am mai spus – influenţează viteza adoptării deciziilor, corectitudinea sau stabilitatea adoptării deciziilor, lipsa unei viziuni comune privind dezvoltare a oraşului. Pe de altă parte, acesta este un factor anti-corupţie deoarece când consiliul e dezbinat e complicat de a-l instiga, cumpăra, a influenţa cumva să voteze, a dicta anumite decizii de la nivelul unei conduceri de birou de partid, sau a unei business-organizaţii, în acest sens este un aspect pozitiv. Un aspect major negativ este că uneori e nevoie de o viziune comună de dezvoltare a oraşului, dar aşa cum oraşul nu prea deţine resurse suficiente, acesta nu se poate  dezvolta în ritmul dorit.

- La viitoarele alegeri locale toţi vor merge să ceară voturi de la cetăţeni, toţi vor spune că au făcut multe, însă de facto nu e clar cine a făcut una sau alta.

- Noi suntem consilieri şi indiferent de părerile diverse a colegilor, decizia aprobată vorbeşte despre poziţia comună a majorităţii care totuşi s-a format. Uneori o decizie, fără părerea opoziţiei, poate să nu se formuleze. Alteori, părerea opoziţiei ajută să îmbunătăţească decizia, de aceea nu se poate spune decizia este meritul majorităţii celor care au votat-o. 

- Din câte cunosc sunteți unicul consilier căruia au încercat să-i ridice mandatul din motivul lipsei frecvente, din punctul lor de vedere – nemotivate. Care este situaţia actuală a procesului de judecată pe marginea acestui subiect?

- Dosarul e la Curtea Supremă de Justiţie. Curtea de Apel a respins cererea Oficiului Teritorial, în temeiul faptului că: în primul rând Oficiul Teritorial astfel de subiecte nu are dreptul să inițieze conform legii. În al doilea rând, nu au dreptul să solicite o careva decizie de la consilieri şi în al treilea rând nu are dreptul să iniţieze asemenea proiecte de decizii, să includă în ordinea de zi a consiliului deoarece aceasta e o intervenţie a organizaţiei care reprezintă interesele organelor centrale a puterii. Următorul punct: e clar că Oficiul Teritorial nu acţiona de sine stătător şi cineva l-a „inspirat” la asemenea acţiuni. Unica ce cunosc este că aceasta s-a întâmplat după ce eu, fiind preşedinte al ședinței consiliului, am refuzat să semnez decizia de reformare a Întreprinderii Municipale „Apă-Canal” Cahul pe care o deţinea primăria, în societate pe acţiuni. 

În ceea ce priveşte absenţele mele, unele s-au produs spre exemplu când nu am fost în oraş, în legătură cu probleme familiale. Câteva luni n au avut loc ședințe, iar apoi pentru a fi recuperate au fost petrecute pe parcursul a două săptămâni. O şedinţă s-a petrecut vara când eu am fost la odină, când nu s-a reuşit să fiu contactat. E necesar de menţionat faptul că proiectul sună „din motivul absenţelor nemotivate”, cu toate că nimeni din reprezentanţii primăriei, secretarul consiliului orăşenesc nu a oferit nici o dovadă a faptului că m-au contactat şi m-au informat că va fi petrecută şedinţa consiliului, nici nu au informat consilierii care se aflau la şedinţă despre faptul că nu s-a reuşit contactarea mea telefonică. Posibil că cineva din consilieri cunoştea că nu mă aflu pe teritoriul ţării. Aceasta nu prezintă o absenţă nemotivată. În principiu există o lege concretă pe marginea acestui subiect şi nu se poate pur şi simplu să ridice  consilierului mandatul.  Consider că Curtea Supremă de Justiţie va confirma asta. Prima hotărâre a fost în folosul Oficiului Teritorial deoarece pe mine m-au dus în eroare privind termenele, atunci când am sunat la primărie să concretizez data ședinței de judecată, m-au dus în eroare referitor la data petrecerii acesteia. Acum probabil încurc deoarece nu votez aşa cum și-ar dori cineva. Eu doar îndeplinesc acele obligaţiuni pe care m-am angajat să le îndeplinesc când am fost înaintat conform listelor formaţiunii politice. Acum, nefiind membrul partidului, eu nu pot renunţa la acea linie, la acele înţelegeri care au fost punctate înainte de a include candidatura mea în lista  electorală, înțelegeri avute inclusiv cu conducerea centrală a partidului. Din acest motiv eu nu intenţionez să părăsesc fracţiunea deoarece a fost o înţelegere iniţială în urma căreia eu mi-am asumat anumite angajamente şi am promis să susţin acel vector. Iar faptul căalţi candidaţi care au fost înaintaţi conform listelor şi ajunşi în consiliu se comportă altfel fiind membri de partid sau nu, deja nu mă priveşte. Consider că cu aceste persoane trebuie să discute şi să clarifice anumite lucruri conducerea de partid. Eu îndeplinesc doar partea mea de obligaţiuni şi nu mă pot exprima prind acţiunile altor consilieri. 

- A mai rămas un an de mandat. Ce planuri aveţi? Ce proiecte intenţionaţi să înaintaţi/susţineţi? Ce intenţionaţi să faceţi în acest an rămas?

- Intenţionez să menţin aceeaşi linie. Când am fost consilier în mandatul precedent, eram membrul partidului PCRM şi concret din partea acestei formațiuni politice aveam autorizarea de a mă expune. La momentul de faţă nu reprezint nici o formațiune politică, dar sunt membru de fracţiune, de aceea ţin linia fracţiunii, dar nu sunt acel front-man care trebuie să iasă şi să vorbească. Eu pot expune colegilor poziţia mea, să sfătuiesc cum ar fi corect, iar de ei ţine deja să ia decizia, să iasă cu o careva poziţie sau declarații politice, în continuare fracţiunea votează, discută, există oameni care au împuternicirea să o facă.

- În mandatul precedent primarul era din partidul vostru (PCRM), avea o susţinere serioasă şi necondiţionată din partea consiliului. Primarul reprezenta un partid, majoritatea consiliului reprezenta acelaşi partid, iar lucrurile mergeau puţin altfel. Cum apreciaţi acum lucrul administraţiei locale?

- În primul rând nu tot depinde de conducător, este aparatul primăriei care lucrează, dar din păcate a rămas acelaşi. Deciziile privind organizarea ghişeului unic a fost aprobată încă la finele mandatului precedent. Primarul precedent nu a reuşit să implementeze această decizie, şi primarul actual de asemenea nu a reuşit. Eu cunosc careva consilieri care sunt specialişti în domeniu care fiind candidaţi promiteau să ajute şi împreună cu aparatul primăriei să perfecţioneze această procedură privind lucrul ghişeului unic. 

Din păcate această promisiune nu a fost îndeplinită. Ceea ce priveşte dialogul cu primarul, nimeni nu a sperat că noi vom ajunge cu el mereu la aceeaşi părere, sau că el mereu va fi mulţumit de acele decizii pe care consilierii le vor adopta. Este legea care îl impune (pe primar n.r.) să o facă chiar şi atunci când nu prea o doreşte, cu toate că nu întotdeauna se execută deciziile aşa cum se doreşte, important e că se execută în termeni. Deciziile într-adevăr să execută, aş spune că aproximativ după un an de consiliu, după presiunea exercitată asupra primarului şi secretariatului, controlul asupra executării deciziilor totuşi consiliul îl îndeplinește. 

Cred că e din motivul că nu este o fracţiune majoritară, nu este un primar din partea unui partid, se ţin sub control termenii de îndeplinire a deciziilor, şi acesta serveşte drept un instrument de control asupra activităţii primarului şi faptul cum acesta execută deciziile. Deseori la noi părerile coincid, fiindcă cu toţii locuim într-un oraş şi dorim pentru acestui oraş ce e mai bine, de aceea deciziile trec de obicei pe notă pozitivă. Banii pe care îi avem în buget sunt într-aşa o cantitate că dacă se doreşte tare şi se aprobă toate deciziile necesare, atunci pentru asimilarea acestora va fi nevoie de câteva săptămâni, sau chiar o săptămână.

 Este uimitor faptul cum soldurile rămase de bani în genere apar, deoarece cunoaştem acele timpuri când consiliile locale deţineau cu totul alte resurse fiind mult mai mari, iar de la conducerea centrală dacă resursele disponibile nu se asimilau în întreagă măsură, iar dacă cineva garanta asimilarea resurselor şi executarea proiectului în termen, se ofereau sursele necesare, ori în cazul neasimilării şi neexecutării în termen se răspundea „cu capul”. În momentul de faţă e paradoxal, când resurse nu ne stringent ajung , la finele anului cumva apar solduri de bani  rămași/neasimilați. Această întrebare desigur este adresata economiştilor şi desigur către executorii deciziilor, fiindcă sursele au fost alocate pentru anumite scopuri, scopuri care nu au fost îndeplinite.

 E evident că anul trecut cineva nu a primit suficiente surse. Acestea pot fi drumurile, cu toate că sumele alocate pentru drumuri s-au majorat considerabil, drumurile nu au devenit vizibil mai calitative, nu se curăţă mai bine; acestea pot fi instituţiile preşcolare, acestea pot fi instituţiile sportive şi culturale ale oraşului, care critic necesită finanţare şi efectiv sunt înăduşite de starea lucrurilor. 

- Mulțumesc mult pentru discuție

Pentru conformitate, V.Hotnogu