În perioada de referință, Primarul municipiului Cahul a emis 102 de dispoziții dintre care:


Dispoziții din domeniul administrației publice locale – 34; Dispoziții din domeniul buget și finanțe - 18 ; Dispoziții din domeniul raporturilor de serviciu – 41 ; dispoziții din domeniul gestionarea patrimoniului – 1 și dispoziții din domeniul general - 8.

Analizând dispozițiile publicate pe site-ul actelocale.gov.md identificăm un șir de acte care ar reprezenta un interes sporit pentru cetățeni.

Cultură, tineret și sport

Prin dispoziția cu nr.8 din 10 ianuarie se aprobă regulamentul revistei ”Cahulul Literar și Artistic”. E de menționat că conform prezentei dispoziții cheltuielile de editare, redactare, machetare, imprimare și alte cheltuieli legate de revista dată vor fi suportate din mijloace bugetare de la compartimentul cultură sau din resurse acumulate.

În data de 16 ianuarie a fost semnată dispoziția cu nr 23 conform căreia se alocă suma de 5850 lei pentru participarea echipei Școlii Sportive nr.2 la turneul internațional de box desfășurat în or. Alexandria, Ucraina. suma alocată a acoperit cheltuielile de drum și alimentație a 5 persoane.

La 28 ianuarie, primarul un. Cahul alocă 1137 lei în calitate de premiu bănesc pentru un sportiv al Școlii Sportive Specializate de Haltere din mun. Cahul, pentru rezultate remarcabile la Campionatul European de Haltere desfășurat în or. Eilat, Grecia. 


Prin dispoziția nr. 44 din 30 ianuarie, se locă 11 mii lei pentru acoperirea cheltuielilor de transport a colectivului Ansamblului de dans popular „Nufărul” pentru participarea la înregistrarea unei emisiuni la un post național de televiziune. 

Organizarea evenimentului ”Seara de cinema” dedicat sărbătorii de Sf. Valentin a costat bugetul local 2030 lei. (dispoziția nr.31 din 21 ianuarie).

Compensații și omagii cu ziua de naștere

Dispoziția nr.11 ”Cu privire la acordarea compensațiilor bănești pentru asigurare cu rație alimentară” (din 11 ianuarie) prevede acordarea tichetelor de masă pe suport electronic cu valoarea de 55 lei pentru o zi lucrătoare pentru angajații din serviciul salubrizare și amenajare a teritoriului și din serviciul gestionar al Primăriei municipiului Cahul, începând cu 1 ianuarie.

Printr-o altă dispoziție a fost alocată suma de 10 200 lei în scopul omagierii cu ocazia zilelor de naștere a 68 membri de sindicat angajați în cadrul Primăriei municipiului.

Bugetare participativă și modificări de buget

Prin dispoziția cu nr.12 din 11 ianuarie ”cu privire la procesul de bugetare participativă” a fost aprobată componența Grupului de lucru care va examina proiectele depuse spre finanțare prin mecanismul bugetării participative. Echipa grupului de lucru e formată atât din reprezentanții primăriei (primarul și un specialist din cadrul primăriei), din reprezentanți ai consiliului municipal (4 consilieri) cât și reprezentanți ai societății civile (cîte un reprezentant al Asociațiilor Obștești ”Pas cu Pas” și ”Perspectiva” cât și un reprezentant al Universității de Stat ”B.P.Hasdeu”). În același rodin se aprobă și componența grupului de contestație format din 3 membri: 2 consilieri municipali și un specialist al primăriei.

La finele lunii ianuarie, Primarul municipiului Cahul majorează bugetul municipiului Cahul cu 1308500 lei la partea de cheltuieli din soldul mijloacelor financiare disponibile la 01.01.2020 . Banii au fost transmiși către bugetul municipal cu destinație specială, sub formă de grant de la Ambasada Japoniei în Republica Moldova pentru reparația capitală a Școlii de Arte „M. Cibotari”. 

Articolul este realizat cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Conținutul său este responsabilitatea exclusivă a proiectului „Creșterea gradului de transparență a Primăriei și a Consiliul municipal Cahul” și nu reflectă neapărat punctele de vedere ale Uniunii Europene.


– Spălați-vă mâinile de multe ori;
– Evitați contactul cu persoane care sunt suspecte de infecții respiratorii acute;
– Nu vă atingeți ochii, nasul și gura cu mâinile;
– Acoperiți-vă gura și nasul dacă strănutați sau tușiți;
– Nu luați medicamente antivirale și nici antibiotice decât, în cazul, în care va prescrie medicul;
– Curățați toate suprafețele cu dezinfectanți pe bază de clor sau alcool;
– Utilizați masca de protecție doar, în cazul, în care suspectați că sunteți bolnav sau în cazul în care acordați asistență persoanelor bolnave;
– Sunați la 112 dacă aveți febră, tușiți sau v-ați întors din China sau zonele în carantina din Europa de cel puțin 14 zile;
– Animalele de companie nu transmit coronavirus.