Decretul de promulgare și legea privind instituirea unor măsuri de susținere a activității de întreprinzător au fost publicate sâmbătă în Monitorul Oficial, comunică MOLDPRES.


Modificările operate în legislație au fost propuse de Guvern în contextul efectelor economice și sociale ale situației legate de COVID-19.

Pentru a susține mediul de afaceri, statul va veni cu un mecanism de implementare a Programului de subvenționare a dobânzilor. Programul respectiv este conceput să faciliteze accesul întreprinderilor la contractarea creditelor în perioada 1 mai 2020 — 31 decembrie 2020. Scopul programului constă în acordarea suportului întreprinderilor care contactează credite fără a restricționa destinația acestora (achitarea salariilor, mijloace circulante, investiții) prin compensarea sumei dobânzii lunare achitate sau care urmează a fi achitată pentru creditele contractate.

De asemenea, documentul prevede stabilirea cadrului juridic pentru implementarea Programului de rambursare a TVA destinate perioadei ulterioare. Programul urmărește oferirea contribuabililor plătitori de TVA a dreptului de a solicita rambursarea taxei, ceea ce va spori semnificativ lichiditatea întreprinderilor. Este de menționat că conform declarației privind TVA pentru perioada fiscală decembrie 2019, peste 16 mii de agenți economici au înregistrat sume TVA destinate pentru perioada ulterioară. Principalele sectoare în care vor fi injectate resursele, în valoare totală de circa 1 miliard de lei, în cadrul acestui Program sunt agricultura, silvicultura și pescuitul, industria prelucrătoare, transport si depozitare, informații și comunicații, etc.

Prin măsura de politică fiscală de anulare a scutirii de impozitul pe venitul obținut din investițiile efectuate în valorile mobiliare de stat se urmărește uniformizarea tratamentului fiscal pentru diferite instrumente financiare.

Totodată, pentru a asigura susținerea întreprinderilor din sectorul ”HoReCa”, concomitent cu neadmiterea creșterii sumelor TVA pe debit, se propune diminuarea cotei TVA de la 20% la 15%.

Legea mai conține prevederi care vizează aplicarea scutirilor de TVA, accize, taxa vamală și taxa pentru procedurile vamale pentru mărfurile consumabile importate de echipele/modulele internaționale de intervenție, care participă la exercițiile internaționale de management ale consecințelor situațiilor excepționale, desfășurate pe teritoriul Republicii Moldova.
 
Documentul propune unele măsuri de susținere a activității editoriale în Republica Moldova.De asemenea, pentru eliminarea situației în care pentru produsul autohton se achita de două ori acciza - odată producătorul și odată magazinul duty-free, producătorul fiind defavorizat față de importator, iar mărfurile autohtone fiind neconcurențiale în raport cu cele din import, - s-a propus ca producătorul să beneficieze de dreptul de a solicita restituirea accizei pentru mărfurile livrate administratorilor magazinelor duty-free, fără a ține cont de locația magazinului respectiv.

În scopul majorării încasărilor la buget, cota taxei pentru extragerea mineralelor utile se propune de a fi stabilită — valoarea medie pe unitate a mineralului util extras în mărime dublă. De asemenea, având în vedere că pe parcursul anilor 2017-2019 la taxa pentru efectuarea prospecțiunilor geologice, taxa pentru efectuarea explorărilor geologice și taxa pentru lemnul eliberat pe picior, sumele încasate sunt nesemnificative, se propune abrogarea acestora. Concomitent, în scopul folosirii raționale și complexe a subsolului, protecției acestuia, precum și asigurării securității lucrărilor la folosirea subsolului, se propune unificarea mai multor taxe. Potrivit estimărilor Guvernului, în urma acestor modificări, veniturile la buget de la taxele respective vor crește de două ori.

De asemenea, legea stabilește comasarea contribuțiilor de asigurări sociale (atât a celor datorate de angajator cât și cele datorate de angajați) la nivel de angajator (cu excluderea simultană a primelor de asistență medicală) ceea ce va permite repartizarea poverii fiscale între angajator și angajat.

Modificările ce vizează ajustarea prevederilor Legii Fondului de susținere a populației au drept scop fortificarea surselor de finanțare a fondului respectiv, ceea ce va permite o sporire a protecției sociale a persoanelor defavorizate. Astfel, se propune introducerea a 2 taxe, și anume „taxa de portabilitate” și „taxa aeroportuară”.

Totodată, modificările prevăzute la Legea cu privire la parcurile pentru tehnologia informației au drept scop prelungirea garanției privind aplicarea impozitului unic pentru rezidenții parcului IT, care urma să expire la 1 ianuarie 2022, cu 4 ani – până la 1 ianuarie 2026.

Ajustarea prevederilor Legii privind controlul tutunului are drept scop amânarea, de la 20 mai 2020 până la expirarea a 3 luni de la momentul ridicării stării de urgență, a termenului de stabilire a interdicției de expunere vizibilă a produselor din tutun. Măsura este una necesară în contextul în care în lunile martie-mai 2020 agenții economici urmau să desfășoare activitățile de instalare în punctele de vânzare a echipamentelor de vânzare speciale.


– Spălați-vă mâinile de multe ori;
– Evitați contactul cu persoane care sunt suspecte de infecții respiratorii acute;
– Nu vă atingeți ochii, nasul și gura cu mâinile;
– Acoperiți-vă gura și nasul dacă strănutați sau tușiți;
– Nu luați medicamente antivirale și nici antibiotice decât, în cazul, în care va prescrie medicul;
– Curățați toate suprafețele cu dezinfectanți pe bază de clor sau alcool;
– Utilizați masca de protecție doar, în cazul, în care suspectați că sunteți bolnav sau în cazul în care acordați asistență persoanelor bolnave;
– Sunați la 112 dacă aveți febră, tușiți sau v-ați întors din China sau zonele în carantina din Europa de cel puțin 14 zile;
– Animalele de companie nu transmit coronavirus.